Kennis-maken of inschrijven

We ondersteunen uw kind

Een team van deskundigen is in de school aanwezig om elk kind die ondersteuning te geven die het nodig heeft. Of het nu gaat om gedrag, de thuissituatie of moeite met lezen: wij helpen het kind.

 

Hulp bij lezen

Kinderen die moeite hebben met leren lezen krijgen bij ons op school extra begeleiding. Dit gebeurt in de klas  in groepjes van 3 a 4 kinderen. Daarnaast bieden wij deze kinderen FLITS en BOUW aan. Dit zijn twee hulpprogramma's. Deze hulp vindt buiten de groep plaats door teamleden van onze school. 

 

Intern begeleiding
De intern begeleiders (IB-ers) ondersteunen de leerkrachten in de zorg voor alle kinderen, zodat alle leerlingen zo veel mogelijk profiteren van ons onderwijs. De IB-ers letten samen met de leerkrachten goed op dat de kinderen zich blijven ontwikkelen. Daarnaast kijken de IB-ers naar de landelijke ontwikkelingen in het onderwijs, bespreken dit met het team en kijken samen met de directie naar hoe we dit in kunnen zetten binnen onze school. 
Ook kunnen ouders/verzorgers bij de intern begeleiders terecht met vragen.
De intern begeleider van onze school is juf Angelique de Coo (ook groepsleerkracht van de bovenbouw). 

 

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker richt zich op het kind, de ouders en de school.
Het belang van het kind staat hierbij centraal. De schoolmaatschappelijk werker houdt zich bezig met de thuissituatie, de schoolbegeleiding en contact tussen ouders en school. Bij problemen of zorgen zoekt de schoolmaatschappelijk werker naar passende oplossingen en hulp.

Foto

 

De orthopedagoog
Wanneer de leerkracht vragen heeft over de ontwikkeling van een kind, kan hij/zij de orthopedagoog vragen een observatie of onderzoek te doen. Deze werkt met het kind of kijkt in de klas naar het gedrag. Vervolgens bespreekt ze haar conclusies met de ouders en de leerkracht, geeft adviezen en stelt eventuele vervolgstappen voor. U als ouders wordt van tevoren op de hoogte gesteld van het onderzoek of de observatie.
Kim van der Heijden is op onze school de orthopedagoog. 

 

De logopediste

Binnen de school is er de mogelijkheid tot logopedische ondersteuning. 

De logopedie wordt verzorgd door een logopediste van Logopedisch Centrum Renes. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, hebben meestal problemen in de taalontwikkeling, uitspraak van woorden, het horen van klanken of problemen met de stem. U wordt actief bij deze behandeling betrokken.

 

Lees meer over de zorg en begeleiding in onze schoolgids.

Schoolgids t Sterrenbos 2022-2023

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren