Kennis-maken of inschrijven

Samenwerken in belang van uw kind

Als ouder kent u uw kind het beste. Wij willen goed contact met ouders en betrekken hen bij het werk dat wij doen. Samen werken we voor elk kind toe naar het hoogst mogelijke resultaat. 

 

Door het jaar heen is er regelmatig overleg tussen ouders en school. Onder ander over het rapport.

  • Er zijn vier geplande contactmomenten in het jaar. Ouders en leerkachten bespreken de ontwikkeling van het kind. Op twee van die contactmomenten staat het rapport van het kind centraal.
  • Kinderen krijgen het rapport mee naar huis. Het rapport is aan hen geschreven.
  • Daarnaast moeten ouders aanwezig zijn bij de bespreking van het Onderwijs Ontwikkelings Perspectief, ook wel het OPP genoemd. Dit gesprek is twee keer per jaar. De school vertelt dan hoe het team in de komende periode met uw kind gaat werken en wat school het kind aanbiedt. Dit is een belangrijk gesprek. 

Uiteraard kan een ouder altijd met een vraag of voor advies terecht bij de groepsleerkracht. Dit kan voor of na schooltijd.

 

Helpende ouders
Een school heeft veel aan de hulp van ouders. Zij kunnen zich op allerlei manieren inzetten, door te helpen bij een activiteit. Of door lid te worden van de oudervereniging of de medezeggenschapsraad.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren